Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Zaključci sa video konferencije „Nužnost kreiranja novog seta mjera za saniranje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa“

Zaključci sa video konferencije „Nužnost kreiranja novog seta mjera za saniranje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa“
Udruženje poslodavaca FBiH organizovalo je 03. juna 2020. godine video konferenciju "Nužnost kreiranja novog seta mjera za saniranje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa". Na konferenciji su učestvovali ministri Vlade FBiH, odnosno ministar za razvoj, poduzetništvo i obrt FBiH Amir Zukić i ministar trgovine FBiH Zlatan Vujanović, zastupnici i delegat Elvir Karajbić, Adis Arapović i Aner Žuljević, eminentni profesori Vjekoslav Dovljan, Ante Domatez, Matej Živković, Aziz Šunje i Nikolina Obradović, savjetnik premijera Vlade FBiH Goran Miraščić i direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja Ljubiša Đapan. Ispred organizatora, na konferenciji su učestvovali članovi UO UPFBiH Safudin Čengić, Snježana Koepruner, Adnan Smailbegović i Mladen Pandurević te članovi Udruženja Muhamed Pilav i Indira Omeragić.

Učesnici konferencije su zaključili da većina zemalja svijeta, a među kojima i BiH, nije adekvatno reagirala na pojavu pandemije koronavirusa. Djelimično je to razumljivo pošto se BiH oslanja na režim valutnog odbora, pa nije u mogućnosti monetarnu politiku i politiku deviznog kursa za svladavanje negativnih eksternih šokova, nego naglasak staviti na fiskalnu politiku (koja opet traži vrijeme za provođenje procedura) i financijsku politiku, koje nisu bile dovoljno pripremljene za djelovnanje u odnosnim situcijama.

Svi učesnici konferencije su jednoglasno zaključili da se hitno mora pristupiti kreiranju novog seta mjera za saniranje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. Identifikovane mjere koje je potrebno donijeti su:

1. Kratkoročne mjere:


a) mjere za poboljšanje likvidnosti
• Davanje poticaja privredi targetiranim prema djelatnosti, geografskom području, tržišnim uslovima i dr.
• Očuvanje likvidnosti preduzeća kroz izmjene Zakona o PDV-u (pomjeranje rokova za plaćanje poreza i akciza, kao i  uvođenje obročnog plaćanja istih, akontacija na plaćanje poreza na dobit, brži povrat i sl.)
• Smanjenje fiskalnog opterećenja preduzeća (ukidanjem i racionalizacijom određenih parafiskaliteta)

b) mjere za povećanje zaposlenosti:
• Angažovanje sredstava Fonda za osiguranje od nezaposlenosti
• Ublažavanje (smanjenje) strukturnoga nesklada između ponude i potražnje radne snage.
• Usklađivanje ponude sa potražnjom radne snage kvantitativno i kvalitativno

c) povećanje otpornosti i održivosti privrede
• Mjerama za poticanje potrošnje
• Podizanja konkurentske sposobnosti domaćih preduzeća
• Repozicioniranje firmi u globalnim lancima vrijednosti u skladu sa trendom povećanja nacionalnog pristupa
• Povećanje izvoza

2. Srednjoročne mjere:
• Podržavati transfer i unaprjeđenje tehnologija i poboljšanje vještina uvođenjem centara izvrsnosti na razini regija/kantona
• Povećanje razina štednje i investicija uvođenjem novih institucija, instrumenata i mehanizama
• Uvođenje politika politika produktivnosti i lanaca vrijednosti
• Zakonska reforma oblasti javnih prihoda
• Usvajanje inicijative Udruženja poslodavaca FBiH „20+5+6" koje će rezultirati smanjenjem nezaposlenosti, povećanjem plaća, smanjenjem troškova poslovanja, smanjenjem sive ekonomije, poboljšanjem fiskalne discipline, pojednostavljenjem i smanjenjem administrativnih procedura i harmonizacijom propisa i usklađivanjem sa direktivama EU.

3. Dugoročne mjere:

• Unapređenje i diverzifikacija finansijskog sektora (uvođenje štedno-kreditnih zadruga)
• Uvođenje inovacijskog sistema i inovacijske politike u funkciji jačanja istaživačko-razvojnih aktivnosti i povezivanja privrede i naučno-istraživačkih institucija (formiranje Fonda za tehnologiju, istraživanje i razvoj FBiH i kantonalnih naučno-tehnoloških centara)
• Digitalizacija javne uprave i poslovanja privatnih preduzeća
• Racionalizacija tekuće javne potrošnje i povećanje javnih investicija, restruktruriranje javnih preduzeća i otklon od političkog uticaja od stranaka na vlasti
• Jačati zaštitu intelektualnog vlasništva
• Pružati podršku ekološkim inovacijama u privatnom i javnom sektoru
• Osigurati zaštitu i funkcioniranje kritične infrastrukture, razvijati vještačku inteligenciju i njenu primjenu, podržavati razvoj hladnih lanaca vrijednosti, itd.

Također je zaključeno da se trebaju održati hitne sjednice Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Parlamenta BiH i Parlamenta FBiH na kojima će se razmatrati prijedlog novog seta mjera, te da se formiraju tijela koja će biti u stalnom zasjedanju a koja će sačinjavati predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, Udruženja poslodavaca FBiH, sindikata i akademske zajednice. Pored toga, potrebno je formirati stručne grupe koje će sačinjavati poslodavci iz određene djelatnosti koje će predlagati mjere specifične za određenu privrednu granu.

Identifikovana su i tri pravca istraživanja koja je potrebno poduzeti kako bi se kreirao kvalitetan set mjera za saniranje ekonomskih posljedica koronavirusa, i to:
• Analiza mjera fiskalne i finansijske politike koje je neophodno kreirati i usvojiti
• Analiza mjera socijalne politike koje će doprinijeti rastu privrede i zaposlenosti
• Analiza mjera politike subvencioniranja privrede.

Podvlačimo da je najveća opasnost u tome da kombinacija zdravstvene krize, kad ljudi umiru, i ekonomske krize, kad ljudi ne rade, potkopa legitimnost države i pogorša već postojeće probleme zbog čega može biti izuzetno teško vratiti društvo u manje-više stabilnu socijalnu ravnotežu utoliko više što zdravstvena i ekonomska kriza mogu lako i brzo postati politička i ustavna kriza.