Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

XXIII sjednica Upravnog odbora UPFBiH


  Utorak, Septembar 22. 2020

  12:00 h


XXIII sjednica Upravnog odbora UPFBiH održat će se 22. septembra 2020. godine u 12:00 sati putem Zoom Aplikacije.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa XXII proširene sjednice Upravnog odbora UPFBiH;
2. Odluka o obustavi saobraćaja na magistralnoj cesti M-17 zbog početka radova na rekonstrukciji tunela Crnaja;
3. Informacija o aktivnostima UPFBiH vezano za „Prijedlog seta mjera za saniranje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa";
4. Potvrđivanje Odluka Izvršnog odbora:
   a) Odluka o imenovanju/reimenovanju predstavnika UPFBiH za člana UO FIPA-e broj 155/ 0 od 21.07.2020. godine;
   b) Odluka za učešće u Projektu „Moj proizvod" broj 155-1/20 od 21.07.2020. godine;
5. Razmatranje materijala dnevnog reda ESV-a;
   a) Zapisnik sa nastavka 4.(124.) sjednice ESV-a;
   b) Zakon o fiskalnom sistemu;
   c) Konsultacije o setu fisklanih zakona:  
      - Zakon o doprinosima,
      - Zakon o porezu na dohodak,  
      - Zakon o porezu na dobit
6. Informacija o aktivnostima za osnivanje Edukacionog centra;
7. Tekuća pitanja

Arhiva