Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

XVII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH


  Četvrtak, Mart 07. 2019

  12:00 h


XVII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH održat će 07. marta 2019. godine u 12:00 sati u Hotelu Bosnia, Kulovića 9, Sarajevo.
 
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa XVI sjednice Upravnog odbora UPFBiH;
2. Utvrđivanje datuma, mjesta odžavanja i dnevnog reda za XVIII redovnu Skupštinu Udruženja poslodavaca Federacije;
3. Usvajanje završnog račun UPFBIH;
4. Inicijativa za upućivanje u parlamentarnu proceduru Zakona koje je pripremilo UPFBiH;
5. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama;
6. Imenovanje člana i zamjenika člana Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021- 2027.
7. Prijedlog Skupštini za izbor novih članova Upravnog odbora;
8. Donošenje Odluke za učešće u Projektu „Moj proizvod"
9. Informacija o Projektima:
a) ILO- Uspostavljanje web aplikacije za pravnu pomoć
b) Svjetska banka- UPFBiH u saradnji sa ADI vezano za pristup sudu za obrtnike i MSP;
c) EU – KULT u partnerstvu sa UPFBIH vezano za društveno odgvorno poslovanje u BIH;
10. Tekuća pitanja

Arhiva