Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Webinar: Mogućnosti razvojne saradnje s privatnim sektorom kroz develoPPP.de program


  Srijeda, Februar 17. 2021

  11:00 h


Privatni sektor je važan pokretač razvoja u zemljama jugoistočne Evrope. No, ponekad se firme u cilju postizanja održivog rasta suočavaju s izazovima prilikom promovisanja i pokretanja inovativnih projekata. Tu se interesi firmi i njemačke razvojne saradnje ukrštaju, a najbolji rezultati se postižu udruživanjem snaga i partnerskim odnosom. Priliku za ovakvu saradnju nudi develoPPP.de program. Pokrenut od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ), develoPPP.de program nudi atraktivan način podrške kojim se poslovni izazovi mogu pretvoriti u razvojne mogućnosti. Udruživanje snaga s njemačkom razvojnom saradnjom kroz develoPPP.de program stvara win-win situaciju koja koristi kako kompanijama, tako i državi i naposljetku i njenim građanima.

Ako ste firma s više od osam zaposlenih, koja ima više od 800.000 EUR godišnjeg prometa i na tržištu djelujete najmanje dvije godine, program develoPPP.de mogao bi biti zanimljivo rješenje za postizanje održivih i inovativnih ciljeva Vaše projektne ideje.

Webinar će okupiti predstavnike privatnog sektora i stručnjake za oblast razvojnih partnerstava, koji će podijeliti svoja iskustva i primjere najbolje prakse u podsticanju dijaloga između javnog i privatnog sektora sa akcentom na korišćenje razvojnih fondova/programa EU zemalja (develoPPP.de). Cilj webinara je steći prve dojmove o develoPPP.de programu, šta GIZ nudi privatnim firmama putem ovog programa, koji su kriteriji za učešće, kako se prijaviti i drugo.

Predstojeći webinar namjenjen je, prije svega, preduzetnicima, predstavnicima domaćih i stranih kompanija iz BiH, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Albanije i Kosova.
 
Svoje prisustvo potvrdite na e-mail info@fic.ba ili na telefon +387 33 295 880.


Arhiva