Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Vitez: Sastanak Fokus grupe UPFBiH u vezi Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima


  Četvrtak, Juni 08. 2023

  12:00 h


Odlukom Upravnog odbora, Pravni i Ekonomski savjet UPFBiH je pripremio draft principa na osnovu kojih bi se trebali pripremati Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima.

S tim u vezi, planirano je održavanje više sastanaka  fokus grupa u FBiH na kojima će poslodavci ažurirati svoje prijedloge, sugestije, komentare i primjedbe, a u cilju pripreme konačnog teksta principa koji će Udruženje poslodavaca u FBiH uputiti nadležnim tijelima.

Sastanak radne grupe članica UPFBIH iz Zeničko – dobojskog i Srednjobosanskog kantona će se održati 08. juna 2023. godine u Hotelu Central – Franšizni centar na adresi Poslovni centar 96-2 Vitez, sa početkom od 12:00 sati.

Arhiva