Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

VIII sjednica UO Udruženja poslodavaca KS


  Utorak, Mart 26. 2019

  14:00 h


IX sjednica Upravnog odbora UP KS održat će se 26.03.2019. godine u 14:00 časova u prostorijama kompanije "BBS”, Kranjčevićeva 39., u Sarajevu.

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika i analiza Zaključaka sa VIII sjednice UO
2. Usvajanje Godišnjeg obračuna za 2018. godinu
3. Razmatranje inicijativa Udruženja poslodavaca KS upućenih Skupštini i Vladi KS
4. Određivanje delegacije UP KS za zajedničku tematsku sjednicu Vlade KS i UP KS
5. Informacija o održanim sastancima u vezi sa upućenim inicijativama UPKS
6. Tekuća pitanja
a) Donošenje zaključka u vezi upućivanja protestnog pisma članovima Vlade KS o
načinu tretiranja bolovanja od strane Domova zdravlja Sarajevo
b) Inicijativa za učešće u izradi izmjena Zakona o PIO

Arhiva