Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

VII redovna sjednica Izvršnog odbora UPFBiH


  Utorak, Juli 21. 2020

  12:00 h


VII redovna sjednica Izvršnog odbora UPFBiH održat će se 21.07.2020. godine, sa početkom u 12:00 sati,  u prostorijama KONZUMA (Rajlovačka bb) u Sarajevu.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa VI redovne sjednice Izvršnog odbora UPFBiH;
2. Informacija o pregovorima UPFBiH sa Vladom FBiH i predsjednicima stranaka koji predstavljaju većinu u Vladi FBiH;
3. Razmatranje Prijedloga zakona o stečaju koje je pripremilo Udruženje poslodavaca u FBiH i uputilo Vladi FBiH, Ministarstvu pravde FBIH i ESV-u;
4. Donošenje Odluke o imenovanju/reimenovanju predstavnika UPFBiH za člana UO FIPA-e;
5. Informacije o kolektivnom pregovaranju u oblasti drvne i papirne industrije i oblast trgovine;  
6. Prezentacija „Povelje o ljudskim pravima u poslovanju" – Projekat KULT
7. Razno.

Arhiva