Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

VII online sjednica Upravnog odbora UPFBiH


  Četvrtak, Oktobar 05. 2023

  09:00 h


VII online sjednicu Upravnog odbora UPFBiH održat će se 05.10.2023. godine sa početkom od 09:00 sati.

Dnevni red
1. Priprema Konferencije „Opterećenje cijene rada i tržište rada u Federaciji BiH"
2. Imenovanje članova Radne grupe za izradu Odluke o maržama;
3. Upoznavanje sa Inicijativom Sindikata metalaca za pokretanje pregovora i zaključivanje Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama kolektivog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost prerade metala u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. Tekuća pitanja.

Arhiva