Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

V skupština Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH


  Četvrtak, Septembar 30. 2021

  11:00 h


V skupština Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH će se održati 30.09.2021. godine u zgradi ZEDA-e, sala 2, Poslovna zona 1, Zmaja od Bosne bb Zenica, sa početkom od 11:00 sati.
                                                               
Dnevni red:

1) Usvajanje Zapisnika sa IV sjednice Skupštine Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH
2) Izbor radnih tijela Skupštine:
   a. Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika,
   b. Dva člana verifikacione komisije,
   c. Dva člana komisije za brojanje glasova.
3) Podnošenje Izvještaja o radu Grupacije za 2019., 2020. godinu i za šest mjeseci 2021. godine i Plan rada Grupacije za 2020.–2021. godinu; izvjestilac predsjednik UO Kasim Kotorić
4) Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2019. i 2020. godinu i finansijski plan za 2021. godinu; izvjestilac potpredsjednik UO Ibrahim Meškić
5) Prijedlozi za izbor i imenovanja:
   a. Izbor predsjednika Skupštine Grupacije
   b. Izbor potpredsjednika Skupštine Grupacije
   c. Izbor novih članova UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH
   d. Izbor člana ESV-a
6) Razno

Arhiva