Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

V sjednica UO Udruženja poslodavaca u FBiH


  Srijeda, April 19. 2023

  10:10 h


V sjednica UO Udruženja poslodavaca u FBiH će se održati 19.04.2023. godine (srijeda), sa početkom u 10:00 sati putem Zoom-a.

DNEVNI RED

1.    Usvajanje zapisnika sa IV proširene sjednice Upravnog odbora UPFBIH;
2.    Usvajanje Odluke o potvrđivanju delegata za XX redovnu Skupštinu UPFBIH;
3.    Razmatranje i usvajanje Prijedloga materijala za XX redovnu Skupštinu UPFBIH :
a)    Izbor verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika;
b)    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIX redovne izborne Skupštine UPFBIH
c)    Prijedloga Izvještaja o radu UPFBiH za 2022. godinu (izvjestilac: Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
d)    Prijedloga Finansijskog izvještaja UPFBiH za 2022. godinu, (izvjestilac:  direktor UP FBiH);
e)    Prijedloga Izvještaja o radu ESV- a za teritoriju FBiH 2022. godinu, (izvjestilac: Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
f)    Prijedloga Plana rada UPFBiH za 2023. godinu, (izvjestilac Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
g)    Prijedloga Finansijskog plana UP FBiH za 2023. godinu, (izvjestilac:  direktor UP FBiH);
h)    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o razrješenju člana UO i imenovanju novog člana Upravnog odbora UPFBiH;
4.    Tekuća pitanja.

Arhiva