Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konferencija "Uvođenje dualnog sistema obrazovanja u sistem obrazovanja TK"


  Utorak, Juni 27. 2017

  12:00 h


Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona pri Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, AHK – Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini i Privredno udruženje Wirtschaftsverein BiH, pozivaju vas na konferenciju pod nazivom

 

„UVOĐENJE DUALNOG SISTEMA OBRAZOVANJA

U SISTEM OBRAZOVANJA TUZLANSKOG KANTONA"

 

Koja će se održati dana 27.06.2017. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama multimedijalne sale općinskog vijeća u Gračanici,  ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 1.

 

A G E N D A

 

12:00 - 12:05      Uvodne riječi, Mensur Alić, predsjednik Skupštine Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona

12:05 - 12:10     Predstavljanje Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona - Željko Mandić

12:10 - 12:25     Predstavljanje AHK BiH i privrednog udruženja Wirtschaftsverein BiH - Sanjin Purgić, sekretar Wirtschaftsverein BiH

12:25 - 13:00     Predstavljanje pilot projekta „Uvođenje dualnog sistema obrazovanja u BiH" – Jan Ebben, voditelj projekta (na engleskom jeziku)

13:00 - 13:45    Uvod u dualno obrazovanje – Jan Ebben (na engleskom jeziku)

13:45 - 14:45    Panel diskusija na temu „Dualno obrazovanje"

                            Moderator:Jahić Sead, Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona

 

  Učesnici panela: 

1.       Predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Tuzlanskog kantona

2.       Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona

3.       Jan Ebben, voditelj pilot projekta „Uvođenje dualnog sistema obrazovanja u BiH"

4.       Samir Fočak, direktor Profine BH d.o.o. Živinice - Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona

 

14:45 – 15:30   Neformalno druženje uz osvježenje

 

 

                                                                                                      Martin Gaber, zamjenik direktora AHK BiH

         Ramiz Karić, predsjednik UO                                             Sanjin Purgić, sekretar Udruženja

 

 Arhiva