Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Usvojena inicitiva UPFBiH da pravo na isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće imaju i privredni subjekat koji imaju sjedište u drugim kantonima, a poslovne jedinice u KS

Usvojena inicitiva UPFBiH da pravo na isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće imaju i privredni subjekat koji imaju sjedište u drugim kantonima, a poslovne jedinice u KS
Usvojena je inicijativa Udruženja poslodavaca FBiH u kojoj se tražilo da se pravo na subvencioniranje dijela plaće proširi i na privredne subjekte koji imaju sjedište u drugim kantonima, a poslovne jedinice u KS, odnosno, za radnike koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Kantona Sarajevo.

Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održanoj 02. juna 2020. godine, usvojena je Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne neto plaće u Federaciji BiH za mjesec april i maj 2020. godine.

Prema Uredbi, pravo na isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće za mjesec april i maj 2020. godine mogu ostvariti poslovni subjekti, odnosno pravna i fizička lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

- samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost, koji imaju sjedište u Kantonu Sarajevo ili im je poslovna jedinica sa sjedištem u Kantonu Sarajevo ili sa sjedištem izvan Kantona Sarajevo na području FBiH, ali se u Kantonu Sarajevo nalazi poslovna jedinica koja je u sastavu poslovnog subjekta;

- ukoliko su u mjesecu aprilu 2020. godine, odnosno u maju 2020. godine imali pad prometa u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini, kako slijedi: veći od 40 posto do 70 posto ili veći od 70 posto;

- da do dana objave Javnog poziva imaju izvršene obaveze po osnovu javnih prihoda sa danom 29.02.2020. godine;

- da su zadržali isti broj uposlenika na dan 30.04.2020. godine, odnosno na dan 31.05.2020. godine u odnosu na dan 29.02.2020. godine, osim onih radnika kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos.

Krajem sedmice će biti raspisan Javni poziv na koji će se moći prijaviti poslovni subjekti koji ispunjavaju uslove propisane ovom uredbom, najavljeno je.
 
Nezvaničnu verziju Uredbe možete pročitati OVDJE.