Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Usvojena Deklaracija „Transparentan socijalni dijalog kao preduslov zdravog i održivog ekonomskog i društvenog razvoja u regionu“

Usvojena Deklaracija „Transparentan socijalni dijalog kao preduslov zdravog i održivog ekonomskog i društvenog razvoja u regionu“

Na regionalnoj konferenciji„Transparentan socijalni dijalog kao preduslov zdravog i održivog ekonomskog i društvenog razvoja u regionu" održanoj 27. februara 2018. godine u Podgorici, socijalni partneri (sindikati i poslodavačke organizacije) iz zemalja regiona  - Srbija, Albanija, Makedonija, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Crna Gora razmijenili su iskustva i mišljenja o socijalnom dijalogu kao neophodnom alatu za kreiranje ekonomsko-socijalnih politika uz osvrt na rezultate istog u svakoj od zemalja učesnica pojedinačno.

Konferencija je imala i konkretan rezultat – zajedničku deklaraciju koja sadrži preporuke za unapređenje socijalnog dijaloga na regionalnom i međunarodnom nivou, usaglašenu i prihvaćenu od strane socijalnih partnera – učesnika konferencije.

Deklaraciju možete preuzeti OVDJE.