Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

USAID WHAM Projekat objavio novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

USAID WHAM Projekat objavio novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
USAID WHAM Projekat objavio je novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava.
 
USAID WHAM poziva sve zainteresovane i kvalifikovane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge za podršku putem bespovratnih sredstava kako je detaljnije navedeno u nastavku:
 
Datum izdavanja: 17.03.2021. godine
Datum zatvaranja: 14.04.2021. godine
Ukupni iznos potencijalnih dodijeljenih sredstava: USD 350.000
Procijenjeni broj dodijeljenih ugovora: 10
Maksimalni iznos po ugovoru: USD 70.000
 
WHAM je objavio javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za podršku trening centrima koji rade obuku malih i srednjih preduzeća iz sektora metala, drveta, tekstila/obuće ili IKT-a orijentisanih prema proširenju proizvodnih kapaciteta, dostizanju novih tržišta i otvaranja novih radnih mjesta.
 
Objavljeni javni poziv je fokusiran na osposobljavanje radne snage.
 
Svu potrebnu dokumentaciju za apliciranje na javni poziv možete pronaći na web stranici http://www.whambih.org/.

Rok za dostavu grant aplikacija je 14.04.2021. godine do 18:00 časova po lokalnom vremenu.
 
Planirano je i održavanje dva webinara na kojima će se prezentovati ovaj javni poziv. Webinari će biti održani 24. i 31. marta. Linkovi za pristup webinarima se nalaze na gore pomenutoj web stranici.
 
Za svu pomoć u pripremi aplikacije i/ili eventualna dodatna pitanja u vezi procedure i prijave na ovaj javni poziv molimo  da se javite putem emaila na whamgrants@iesc.org.