Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Upućen amandman na Član 34. Zakona o zaštiti na radu

Upućen amandman na Član 34. Zakona o zaštiti na radu

Udruženje poslodavaca FBiH je 29. januara 2018. godine uputilo premijeru Vlade FBiH i Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH amandman na Zakon o zaštiti na radu.

Amandman se odnosi na Član 34. stav 4. koji definiše obavezu polaganja stručnog ispita iz oblasti sigurnosti i zaštite na radu, jer se ovom odredbom uvodi dodatno opterećenje za poslodavce, a nije ni u skladu sa dogovorom ranije postignutim između socijalnih parnera.

Naime, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiH je u posljednjoj verziji Nacrtu zakona o zaštiti na radu promjenilo 32. člana koji bitno utiču na Zakon. Na osnovu zaključaka ESV-a održani su sastanci o usaglašavanju pomenutog Zakona tokom kojih je Udruženje poslodavaca odustalo od 15 ključnih primjedbi. Međutim, Udruženje poslodavaca nije odustalo od primjedbe na član 34. stav 4. Nacrta zakona o zaštiti na radu i nije spremno odustati od ove odredbe.

Udruženje poslodavaca u FBiH također nije spremno na rješenje koji predlaže Ministarstvo za rad i socijalnu politiku da se uslovi propišu Pravilnikom.

Udruženje predlaže izmjenu stava 4. člana 34. u smislu da je radnik, ukoliko nema određenu stručnu spremu ili radno iskustvo, dužan polagati stručni ispit. Navedeni prijedlog je kompromisno rješenje budući da je Udruženje poslodavaca FBiH tokom pregovora za usaglašavanje Zakona o zaštiti na radu prvobitno tražilo da se briše obaveza polaganja stručnog ispita.