Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Članica Udruženja poslodavaca FBiH - UPOK stručno osposobio prvu generaciju volontera na programu stručnog osposobljavanja

Članica Udruženja poslodavaca FBiH - UPOK stručno osposobio prvu generaciju volontera na programu stručnog osposobljavanja

Članica Udruženja poslodavaca FBiH - Udruženje poslodavaca općine Kakanj "Centar za podršku biznisu” Kakanj (UPOK) je u 2016. godini aplikacijom na Javnom pozivu za izbor lica na stručnom osposoljavanju Općine Kakanj, na program stručnog osposobljavanja dobilo ukupno 18 osoba sa VSS-VII stepenom stručne spreme. U programu stručnog osposobljavanja UPOK-a, 18 mladih, educiranih lica je obavljalo poslove iz svoje struke za potrebe Udruženja, partnera/mentora na programu i tako steklo prvo radno iskustvo na poslovima iz oblasti svoga zvanja u trajanju od jedne godine.

U period od 01.08.2016. do 01.08.2017. godine, VSS osobe su stekla radno iskustvo iz oblasti administrativnog poslovanja, knjigovodstva/računovodstva, pravnih poslova, projektnog menadžmenta, javnog nastupa, učešća u izradi projekata iz oblasti privrede i razvoja, ekologije, turizma, geologije, administracije u informatičkim aplikacijama, organizaciji privrednih susreta, kao i djelokruga poslovanja u svojoj struci.

Udruženje poslodavaca općine Kakanj "Centar za podršku biznisu” Kakanj (UPOK) je projektom "Volonteri za posao” opremilo "Kabinet za razvoj kompetencija”, te ispunilo tehničke preduslove za održavanje edukativnih programa za lica na programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Projekat je finansiran od strane Ministarstva poduzetništva, razvoja i obrta FBiH, a podržan od strane Općine Kakanj i Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona – Biroa rada Kakanj.

Kabinet za razvoj kompetenencija je moderno opremljen kabinet sa informatičkom opremom koji će kroz programe edukacije usmjeriti lica na programu stručnog osposobljavanja i donijeti nove kompetencije kao prednost i dodatno znanje koje mladi VSS kadrovi mogu ponuditi na tržištu rada.

U 2017. godini, UPOK nastavlja sa podrškom mladim VSS licima kroz programe stručnog osposobljavanja. Sa dvostruko većim brojem lica koja će u narednih godinu dana, UPOK će, vođen iskustvom u organizaciji i edukativnim programima ponuditi neophodnu dodatnu naobrazbu i kompetencije koje se traže na tržištu rada.

Na ispraćaju je prve generacija volontera na stručnom osposobljavanju. Kvalitetna generacija koju čine magistri ekonomije, menadžmenta, saobraćaja i komunikacija, inženjeri hemije, geolozi, ekonomisti, bachelori-inženjeri ekologije, pravnici i ekonomisti koji su u svakom smislu ispunili očekivanja UPOK-a, te stekli prvo radno iskustvo koje će u narednim mjesecima biti na raspolaganju tržištu rada i poslodavcima.

Udruženje poslodavaca općine Kakanj "Centar za podršku biznisu” Kakanj će kroz online platformu "Profil kompetenecija” na stranici http://volonterizaposao.ba/ u formi spektra kompetencija i znanja koju su ispunili volonteri prve generacije, proslijediti svojim članicama u cilju potencijalnog odabira kadrovskih resursa.