Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPKS traži refundiranje naknade plaće i doprinosa za vrijeme bolovanja i izolacije izazvane virusom Covida-19

UPKS traži refundiranje naknade plaće i doprinosa za vrijeme bolovanja i izolacije izazvane virusom Covida-19 Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo uputilo je premijeru Vlade KS Edinu Forti zahtjev za refundiranje naknade plaće i doprinosa radnika za vrijeme bolovanja i izolacije izazvane virusom Covida-19.

U dopisu se napominje da pandemija koronavirusa u BiH traje već godinu, te da je u Kantonu Sarajevo  registrovano skoro 50.000 zaraženih osoba, a da ne postoji podatak o broju osoba kojima je izdato rješenje o izolaciji. Iz navedenih podataka nije moguće doći do zvanične statistike o broju zaraženih osoba i izoliranih zbog simptoma Covida-19 koji se nalaze u radnom odnosu. Procijene poslodavaca su da je više od 15 posto uposlenih bilo zaraženo ili bilo prisiljeno biti u izolaciji od minimalno 14 dana što dovodi do zaključka da su poslodavci trpjeli značajne gubitke zbog enormnog povećanja broja dana bolovanja njihovih radnika.

Gubitci poslodavaca izazvani korona virusom, odnosno enormnim povećanjem bolovanja, najviše se ogledaju u sljedećem:
- Isplata plaće i doprinosa u 100 posto iznosu za uposlenike koji su oboljeli ili su bili u kontaktu sa osobom pozitivnom na korona virus,
- Dodatno angažiranje i isplata plaće i doprinosa radnicima koji su preuzeli poslove oboljelih radnika radi nesmetanog odvijanja radnog procesa.

Refundacija naknade plaće radnika za vrijeme bolovanja, odnosno zakonski minimum utvrđen je u članu 47. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, prema kome naknada plaće za vrijeme bolovanja ne može biti manja od 80 posto osnovice za naknadu, a osnovica ne može biti niža od iznosa minimalne plaće važeće za mjesec za koji se utvrđuje naknada. Dakle, iznos naknade plaće za vrijeme bolovanja utvrđuje se internim aktom poslodavca, s tim da u tom internom aktu ne smije biti utvrđeno manje pravo od onog utvrđenog Zakonom.

Pravilnikom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS propisana je visina naknade plaće koja se isplaćuje na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. U članu 8. Pravilnika propisano je da najviši iznos ovakve naknade plaće ne može biti viši od 80 posto osnovice koju čini prosjek iznosa isplaćenih plaća osiguranika na koju je obračunavan i uplaćivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u posljednjih šest mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika. S tim što najviši iznos plaće koji se isplaćuje na teret sredstava Zavoda, u skladu sa ovim Pravilnikom, ne može biti viši od 80 posto od prosječne neto plaće ostvarene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

U vrijeme kada su mnoge kompanije pogođene pandemijom COVID-19, bilježe gubitke iz redovnog poslovanja i suočavaju se sa nedostatkom prihoda, nameće se kao goruće pitanje isplata naknada za vrijeme trajanja bolovanja uzrokovana Covid-19 sa osnovicom koja je definirana gore navedenim zakonskim propisima.

Zbog navedenog, a u cilju pomoći i podrške privrednim subjektima u realnom sektoru, Udruženje poslodavaca KS smatra da nadležni organi odnosno Vlada Kantona Sarajevo, treba donijeti sljedeće odluke:
- Refundacije naknade plaće radnika za vrijeme bolovanja i izolacije izazvane virusom COVID-19 isplaćuje se u 100 posto iznosu osnovice koju čini prosjek iznosa isplaćenih plaća osiguranika na koju je obračunavan i uplaćivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u posljednjih šest mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, a ne viši od prosječne neto plaće ostvarene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku
- Refundacija u 100 postotno iznosu isplaćenih doprinosa na plaću osiguranika za vrijeme bolovanja.