Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH zahtjeva ukidanje samoizolacije po povratku sa službenih putovanja i stranim državljanima koji zbog posla borave u BiH

UPFBiH zahtjeva ukidanje samoizolacije po povratku sa službenih putovanja i stranim državljanima koji zbog posla borave u BiH
Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je Federalnom štabu civilne zaštite zahtjev za hitnu izmjenu naredbi 12-40-6-148-144/20 od 24.04.2020. godine, 12-40-6-148-144-1/20 od 29.04.2020. godine i 12-40-6-148-144-2/20 od 08.05.2020. godine, u smislu ukidanja 14-dnevne samoizolacije. Udruženje poslodavaca traži da su od Naredbe izuzeti državljani BiH koji moraju da idu na službena putovanja, odnosno oni koji posjeduju putni nalog, poziv na poslovni sastanak odnosno neki drugi dokument kojim dokazuje da je bio izvan BiH zbog poslovnih aktivnosti i strani državljani koji u svrhu realizacije poslovnih aktivnosti sa domaćim kompanijama imaju potrebu da putuju u BiH.

Prihvatanjem prijedloga Udruženja omogućit će se pokretanje privrednih aktivnosti, obnavljanje postojećih ugovora sa inostranim kompanijama, obezbjeđivanje novih ugovora i poslova za kompanije, opstanak kompanija na inostranom tržištu rada, kao i obezbjeđivanje repromaterijala koji je neophodan za rad. Na taj način spasit će se brojne kompanije i spriječit će se masovno otpuštanje radnika, a što ujedno znači i očuvanje budžeta i vanbudžetskih fondova.

Iz naredbi je neophodno izuzeti i strane državljane koji u svrhu realizacije poslovnih aktivnosti sa domaćim kompanijama imaju potrebu da putuju u BiH. Sve države u regionu su već preduzele aktivnosti po ovom pitanju.

Prihvaćanje prijedloga dovest će do normalnog funkcioniranja kompanija i nastavka proizvodnih aktivnost, jer su mnoge domaće kompanije prisiljene da zaustave svoje aktivnosti uslijed kvara na proizvodnim pogonima, a koji se mogu popraviti jedino dolaskom vanjskih servisera. Također, očuvat će se broj radnih mjesta jer brojne domaće kompanije zapošljavaju radnike iz susjednih država, međutim trenutno nisu u mogućnosti da organiziraju rad tih radnika u prostorijama kompanije, kao i normalno funkcioniranja Upravnih i Nadzornih odbora, jer su u većini kompanija u Upravama društva strani državljani.

Usvajanjem prijedloga bi se omogućio i nastavak rada brojinih započetih projekata i realizacija ugovora s konzultantima i dobavljačima koji su trenutno na čekanju.