Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH uputilo zahtjev za otvaranje GP Izačić i olakšavanje međunarodnog transporta roba

UPFBiH uputilo zahtjev za otvaranje GP Izačić i olakšavanje međunarodnog transporta roba
Udruženje poslodavaca FBiH je uputilo Vijeću ministara BiH, Ministarstvu vanjskih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH i Koordinacionom tijelu Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje zahtjev za hitnu intervenciju za olakšavanje međunarodnog transporta roba i otvaranje graničnog prelaza Izačić.

U zahtjevu se navodi da je izražen problem u međunarodnom transportu zbog mjera koje poduzima Republika Hrvatska. Naime, Odlukom Kriznog štaba Republike Hrvatske za međunarodni tranzitni prijevoz roba preko Republike Hrvatske, određena su tri međunarodna granična prijelaza između dviju zemalja te je ova mjera uveliko otežala međunarodni transport roba a privrednici/prijevoznici u međunarodnom cestovnom prijevozu iz BiH su suočeni sa velikim zastojima i čekanjima u prometu. Na GP Bosanska Gradiška su kilometarske kolone, vozači iz BiH prisiljeni su na izrazito duga čekanja koja traju po dva do tri dana na formiranje konvoja čije kretanje također traje predugo.

Napominje se da ovakve mjere i zatvaranje graničnih prelaza dovode do:
- Povećanja cijene transporta roba za 50%, jer vozači otkazuju prevoze i ne žele da voze robe;
- Smanjenja prodaje roba na tržištu EU i otkazivanje već potpisanih ugovora zbog toga što je rok isporuke produžen sa tri do četiri dana na deset do 15 dana.
- Masovnih otkazivanja narudžbi jer zbog produženja roka isporuke kupci nisu u mogućnosti zbog prirode posla i specifičnost proizvoda duže čekati;
- Kupci odustaju od narudžbi budući da imaju konkurentne firme npr. u Sloveniji, Hrvatskoj i drugim EU zemljama gdje je rok isporuke puno kraći.
- Kompanije gube tržište u zemljama EU iako imaju mogućnost da opstanu budući da još uvijek postoji potražnja za određenim robama.K

Kompanije koje se trenutno susreću sa ovim problemima su kompanije koje još uvijek posluju i koje su uprkos brojnim problemima zadržali sva radna mjesta te se bore opstati na tržištu EU.

U zahtjevu se traži da u cilju očuvanja bh. privrede, očuvanja radnih mjesta i sprječavanja masovnog otpuštanja radnika nadležne institucije HITNO poduzmu sve aktivnosti kako bi omogućilo da se tranzit teretnih motornih vozila kroz Republiku Hrvatsku odvija bez formiranja konvoja, te da se obavezno omogući otvaranje graničnog prelaza Izačić za tranzit motornih vozila.

Ukoliko se HITNO ne poduzmu aktivnosti u cilju rješavanja nevedenih problema i otvaranja dodatnih graničnih prelaza za transport roba, mnoge kompanije će izgubiti tržište u EU te će biti prisiljene otpustiti radnike, a što će za posljedicu imati i gašenje mnogih kompanija.

U zahtjevu se također traži da domaće institucije apelujete na institucije i organe Republike Hrvatske da ne izlažu vozače ovako okrutnim uslovima usljed čega su mnogi prevoznici prinuđeni da prestanu obavljati prevoz.