Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH uputilo UIO inicijativu za donošenje Uputstva o dopuni uputstva o pojednostavljenom carinskom postupku

UPFBiH uputilo UIO inicijativu za donošenje Uputstva o dopuni uputstva o pojednostavljenom carinskom postupku
Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je Upravi za indirektno oporezivanje BiH inicijativu za donošenje Uputstva o dopuni uputstva o pojednostavljenom carinskom postupku.

Veći broj članica UPFBiH, izvoznica, traži da se na listu roba za koje se može odobriti pojednostavljeni postupak po fakturi doda i roba iz tarifnih oznaka 9401. Pojednostavljeni postupak bi u velikoj mjeri olakšao poslovanje kompanijama, ubrzao protoka roba, smanjili bi se troškovi, a rasteretile carinske procedure.

Udruženje taži da UIO u okviru svojih nadležnosti donesete Uputstvo o dopuni uputstva o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi, na način da u Prilogu 4. (Spisak roba koje se mogu izvoziti po pojednostavljenom postupku po fakturi) iz člana 6. dodate robu sljedećih tarifnih oznaka:
- Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi: ostala sjedala, sa drvenim okvirima: tapacirana. TB: 9401 61 00 00
- Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi: ostala sjedala, sa drvenim okvirima: ostala. TB: 9401 69 00 00
- Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi: ostala sjedala, sa metalnim okvirima: tapacirana. TB: 9401 71 00 00
- Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi: dijelovi: od drveta. TB: 9401 90 30 00.

Roba za koju se predlaže da se doda na listu je lako je prepoznatljiva, te ne postoji mogućnost maliverzacije sa ovom robom. U većini slučajeva izvozi se renomiranim robnim kućama i roba ide odmah u maloprodaju, što je dodatni argument i pokazatelj da nema prostora za bilo kakve malverzacije sa robom.