Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH uputilo inicijativu za odgodu plaćanja PDV-a pri uvozu ili njegovog obročnog plaćanja

UPFBiH uputilo inicijativu za odgodu plaćanja PDV-a pri uvozu ili njegovog obročnog plaćanja
Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je direkotru Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miri Džakuli inicijativu za omogućavanje odgode plaćanja PDV-a pri uvozu ili njegovog obročnog plaćanja. U inicijativi se navodi da se velikom broju poslodavaca zbog korona virusa znatno smanjila privredna aktivnosti i otežalo poslovanje, a kao posljedica toga javlja se nemogućnost izmirenja PDV-a pri uvozu u propisanom roku koji ne prelazi deset dana od dana obavještavanja dužnika o iznosu koji se potražuje.

Pomjeranje ovog roka dovelo bi do većeg priliva sredstava u periodu odgode, a to bi ujedno značilo više novca i za radnike i sigurno izmirenje zakonskih obaveza. Također, kratak rok utječe na likvidnost kompanija, te Udruženje predlaže da se odgodi rok za plaćanje PDV-a pri uvozu i da rok ne bude deset, već 30 dana od dana obavještavanja dužnika o iznosu dažbine koji se potražu ili da se ostavi mogućnost obročnog plaćanja PDV-a. Akt bi važio šest mjeseci od dana donošenja.

Zemlje Europske unije i okruženja su već donijele slične mjere, a sve s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa, dok je Bosna i Hercegovina jedina država u Europi koja nije preduzela niti jednu mjeru na nacionalnom državnom nivou kojom se pomaže privredi da prebrodi ekonomsku krizu.

Prijedlog Udruženja neće dovesti do narušavanja Budžeta, jer poslodavci nisu za neplaćanje zakonskih obaveza, već samo za olakšavanje u smislu pomjeranja rokova ili mogućnosti obročnih otplata.