Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH uputilo inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi FBiH

UPFBiH uputilo inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi FBiH
Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je premijeru Vlade FBiH, Ministarstvu finansija FBiH i Poreznoj upravi FBiH inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi FBiH iz razloga što po važećem Zakonu nije propisan apsolutni rok zastare za razrez i naplatu poreza, što znači da porez ne zastarijeva i da porezna tijela mogu postupati uvijek i po vlastitoj volji.

Institut apsolutne zastare postoji u svim zemljama u okruženju i Europi. Svrha instituta zastare je da doprinese ostvarenju pravne sigurnosti i sprečavanju stanja trajne pravne zaštite. Pravni poredak i pravna sigurnost ne trpe postojanje trajnog stanja u kojem se prava ne ostvaruju i obaveze ne izvršavaju, te se i vrijeme pravne zaštite mora ograničiti zakonom. Ukoliko država nije prepoznala interes i naplatila poreze u razumnom roku od njihovog nastanka, zastara se nameće kao neka vrsta kazne zbog nebrige.
 
Predlaganjem uvođenja instituta apsolutne zastare ne želi se omogućiti neplaćanje poreznih obaveza, već doprinijeti efikasnosti rada poreznih organa i učinkovitijoj naplati poreza. Ukoliko se ne uvede institut apsolutne zastare za nekoliko godina porezni organi bit će zagušeni velikim brojem starih predmeta, tako da će se dovesti u pitanje njihova efikasnost u rješavanju budućih poreznih prijava. Također, potrebno je više raditi na pitanju prevencije, edukacije i promovisanju ekonomskog patriotizma, a sve u cilju jačanja poreske odgovornosti i poreske discipline.

Obzirom da se ne radi o složenim i obimnim izmjenama i da je riječ o samo jednom članu Zakona, UPFBiH je predlažilo da se Zakon razmatra po skraćenom postupku.
 
Inicijativu možete pročitati OVDJE.