Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH uputilo ESV-u FBiH primjedbe na Prednacrt zakona o vijeću uposlenika

UPFBiH uputilo ESV-u FBiH primjedbe na Prednacrt zakona o vijeću uposlenika
Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH primjedbe UPFBiH na Prednacrt zakona o vijeću uposlenika.

UPFBiH smatra da se ovaj zakon treba uskladiti sa direktivama EU i po uzoru na prakse zemalja EU, a prema kojima učešće radnika u upravljanju ne znači samo zaštitu i uključivanje interesa zaposlenika, već i rad za dobrobit kompanije ili poslodavca i mnogo fleksibilniju organizaciju rada. Kada su u pitanju implemantacije Direktive 2002/14 EZ, Direktive 2001/23 EZ i Direktive 98/59 EZ osnovni cilj kod usklađivanja direktiva ne smije biti samo zaštita interesa radnika, već i zaštita interesa organizacije. Učešće zaposlenika u procesu donošenja odluka direktive ne navode kao obavezu za kompaniju, već kao model za bolje upravljanje.

Prema odredbama direktive "okvir Zajednice za savjetovanje s radnicima i obavješćivanje radnika treba minimalno opterećivati poduzeća ili pogone, osiguravajući učinkovito izvršavanje zajamčenih prava", a iz dosadašnje prakse Zakon o vijeću zaposlenika je u brojnim slučajevima opterećivao poslodavce imajući u vidu da su rokovi za davanje suglasnosti od strane Vijeća zaposlenika bili predugi te da su poslodavci imali ogromne štete kako bi ispoštovali rokove.

UPFBiH pozdravlja prijedlog Vlade da se rokovi smanje u određenim slučajevima, međutim smatra da, uzimajući u obzir direktive i rješenja velikog broja zemalja u EU uključujući i Hrvatsku, pojednine rokove treba smanjiti.

Primjedbe UPFBiH možete pročitati OVDJE.