Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH uputilo Domu naroda PFBiH Amandman na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH

UPFBiH uputilo Domu naroda PFBiH Amandman na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH

Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je Amandman na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH Domu naroda Parlamentu FBiH. Amandman je upućen s ciljem smanjenja cijena poslovanja, te bi njegovo usvajanje doprinijelu povećanju konkurentnosti koje bi uticalo na smanjenje cijena pojedinih proizvoda. Amandman je upućen klubovima delegata konstitutivnih naroda, kao i predsjedavajućoj Doma naroda PFBiH.

Inicijativu je predložila kompanija DM drogerie markt, a podržao ju je Upravni odbor Udruženja poslodavaca FBiH, ako i Upravni odbor Grupacije poslodavaca za djelatnost trgovine na sjednici održanoj 21.06.2017. godine.

Predloženim zakonskim rješenjem se usložnjava poslovanje i povećavaju se troškovi poslovanja kod poslodavca, te se ne doprinosi kontroli zakonitog poslovanja. Radi se o klasičnom parafiskalnom nametu jer zakon propisuje obavezu ponašanja, a ona poslodavca košta i to potpuno nepotrebno. 

Prijedlog Udruženja je da se u članu 25. uvrsti novi stav 9. koji glasi:
 

„Ako se na proizvodu nalazi bar code ili druga oznaka na osnovu koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom ili rednim brojem zaduženja u trgovačkoj knjizi, onda trgovac nije dužan da postupi prema stavu 8. ovog člana."

Predloženi amandman je u skladu sa direktivama EU i sa načinom poslovanja trgovaca u zemljama EU. Udruženje poslodavaca FBiH i poslodavci ovog entiteta očekuju usvajanje amandmana koji će omogućiti jasnije i jednostavnije poslovanje i doprinijeti većoj kontroli zakonitosti poslovanja.

Naredna sjednica Doma naroda PFBiH održat će se 06.07.2017. godine.

Obrazloženje Amandmana možete pogledati OVDJE.