Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH učestvovalo u istraživanju o Centralnoj banci BiH

UPFBiH učestvovalo u istraživanju o Centralnoj banci BiH

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH održao je 11. jula 2018. godine sastanak sa konsultantom USAID-a Davorom Huićem, koji, u okviru FIRNA projekta, vrši istraživanje o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, odnosno, o njezinoj poziciji u javnosti, političkim, finansijskim i drugim krugovima.

Udruženje poslodavaca FBiH je prepoznato kao relevantan faktor za dobijanje ovih informacija, a konsulatatnt je obavio razgovore na istu temu i sa nekolicinom osoba iz izvršne i zakonodavne vlasti, ekonomistima, poslodavcima, analitičarima, predstavnicima medija, te članovima uprava najjačih komercijalnih banaka u BiH.