Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH traži zakazivanje tematske sjednice ESV-a na kojoj bi se raspravljalo o setu zakona u okviru projektu "Poslovanje bez korupcije"

UPFBiH traži zakazivanje tematske sjednice ESV-a na kojoj bi se raspravljalo o setu zakona u okviru projektu
Udruženje poslodavaca FBiH realizuje projekat „Poslovanje bez korupcije", a jedan od ciljeva projekta je da poslovna zajednica identifikuje propise čije odredbe mogu uticati na korupciju.

Aktivnosti projekta se odnose na izmjenu postojeće legislative koja potiče korupciju, uspostavu javnih registara, uspostavu web platforme za prijavu korupcije i besplatnu pravnu pomoć te pružanje svih neophodnih informacija poslodavcima. Jedna od aktivnosti Projekta je izrada Zakona o jedinstvenom postupku izvođenja inspekcijskog nadzora, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima FBiH i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku.

Navedene zakone su izradili vanjski eksperti na osnovu prijedloga fokus grupa u čijem radu su učestvovali poslodavci. Konačne verzije zakona će utvrditi stručno tijelo koje je sastavljeno od predstavnika relevantnih institucija i tijela u čijoj nadležnosti i jeste usvajanje, implementacija i praćenje ovih zakona.

Shodno navedenom, UPFBiH je uputilo Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH zahtjev za održavanje tematske online sjednice na kojoj bi se raspravljalo o pomenutim zakonima, a na kojoj bi bili prisutni i predstavnici Američke vlade, USAID-a, FIA-e, ministar pravde i ministar trgovine kao i drugi koji su učestvovali u izradi zakona.