Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH traži ukidianje evidentirajuće naknade u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

UPFBiH traži ukidianje evidentirajuće naknade u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
Udruženje poslodavaca FBiH, nakon konsultacije sa članstvom, uputilo je Ministarstvu okolišta i turizma FBiH komentar na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.

Većina primjedbi članstva odnosila se na član 3., odnosno na ukidanje obaveze plaćanja evidentirajuće naknade od 0,002 KM po kg koji su operateri plaćali za sve svoje obaveznike Fondu jednom godišnje prilikom podnošenja godišnjeg izvještaja. Umjesto te odredbe, Prijedlogom pravilnika propisano je da svi obaveznici sistema plaćaju opću naknadu u iznosu od 0,0016 KM po kg ambalaže Fondu za zaštitu okoliša na ime plasmana proizvoda koji poslije upotrebe postaju ambalažni otpad.

Predložena odredba znači dodatni trošak za obaveznike koji imaju sklopljen ugovor sa operaterom, jer naknada koju je za njih plaćao operater iz ugovorene cijene, sada ide na njihov teret. Do korekcije cijena kod operatera neće doći, tako da ovo predstavlja samo novi trošak za obaveznike, te Udruženje traži da se razmotri mogućnost ukidanja evidentirajuće naknade.

Analizirajući zakonodavstva država iz okruženja Udruženje je ustanovilo da ne postoji evidentirajuća naknada. Predloženo rješenje nije ni harmonizovano sa propisima iz RS-a, te ukoliko se donese, poslodavci sa područja Federacije BiH doći će u neravnopravan položaj u odnosu na poslodavce sa područja manjeg bh. entiteta. Također, Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu (94/62/EZ) nigdje kao obavezu ne propisuje plaćanje evidentirajuće naknade.