Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH traži stav ministarstva po pitanju nadležnosti Porezne uprave FBiH za kontrolu članarine u obrtničkim komorama

UPFBiH traži stav ministarstva po pitanju nadležnosti Porezne uprave FBiH za kontrolu članarine u obrtničkim komorama
Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je dopis Ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta FBiH u kojem se traži stav po pitanju nadležnosti Porezne uprave FBiH za kontrolu članarine u obrtničkim komorama.

Naime, veći broj obrtnika, članova Udruženja poslodavaca FBiH, uputio je žalbe Udruženju jer ne mogu dobiti potvrdu o izmirenim javnim prihodima od strane Porezne uprave zbog neizmirenih članarina obrtničkoj komori.

Obzirom da je članom 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH propisano da se javni prihodi raspodjeljuju između Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, a služe za finansiranje funkcija Federacije, Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, javnih kantonalnih ustanova za ceste i općinskih ili gradskih organa za lokalne ceste i gradske ulice, kantona i jedinica lokalne samouprave, te Udruženje smatra da članarina obrtničkoj komori nije javni prihod.

Međutim, član 62. stav 2. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima propisuje da kontrolu naplate
članarine vrši nadležni poreski ured. Također, član 1. Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH ("Službene novine FBiH”, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) propisuje da Porezna uprava provodi i izvršava aktivnosti iz oblasti članarina obrničkih komora. Bez obzira što postoji zakonski osnov ne čini nam se logičnim da je to u nadležnosti Porezne uprave.

Udruženje je stava da se članarina obrtničkoj komori mora plaćati, ali Udruženje također izražava sumnju da Porezna uprava u okviru svojih nadležnosti treba da ima kontrolu članarina obrtničkoj komori. Članarina obrtničkih komora je prihod posebnih javnopravnih tijela, odnosno ista se uplaćuje na račun obrtničke komore kantona prema sjedištu obrta.

Isti zahtjev je upućen i Ministarstvu finansija FBiH gdje se traži preispitivanje Zakona o poreskoj upravi FBiH ("Službene novine FBiH”, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) u dijelu koji propisuje nadležnost Porezne uprave za članarine u obrtničkim komorama.