Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH se opredijelilo za proaktivni pristup u rasterećenju privrede

UPFBiH se opredijelilo za proaktivni pristup u rasterećenju privrede
Udruženje poslodavaca FBiH i Večernji list BiH, pod pokroviteljstvom Delegacije EU u BiH 04. septembra 2019. godine organizuje konferenciju "Inicijativa 20+5+6 - Stanje i perspektive ekonomskog razvoja".

"Rukovođeni interesom da rasterete gospodarstvo i poboljšaju poslovni ambijent u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i BiH u cjelini, u Udruženju poslodavaca Federacije BiH opredijelili su se za proaktivan pristup. Na način da na osnovi vlastitog iskustva i poslovanja u uvjetima koje nameću zakonodavna i izvršna vlast u FBiH, reagiraju i predlože konkretna zakonska rješenja kojima će poboljšati uvjete za rad kompanija. Tako je nastala 'Inicijativa 20+5+6', odnosno set prijedloga novih zakona, izmjena i dopuna postojećih zakona i podzakonskih akata s jasnim ciljem – smanjiti opterećenja na gospodarstvo i poboljšati poslovni ambijent" navodi se u tekstu Večernjeg lista o najavi konferencije.

Cijeli tekst možete pročitati OVDJE.