Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH predstavilo predstavnicima medija prijedloge za izlaz iz ekonomske krize

UPFBiH predstavilo predstavnicima medija prijedloge za izlaz iz ekonomske krize
Predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH na čelu sa predsjednikom Adnanom Smailbegovićem i direktorom Mladenom Pandurevićem organizovali su poslovni sastanak sa predstavnicima medija, a kako bi razgovarali o mjerama za poboljšanje poslovnog ambijetna koje je predložilo Udruženje.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović je naveo da Udrueženje u posljednjem periodu aktivno radi na izmjenama Zakona o doprinosima i Zakonu o porezu na dobit. Udruženje također insistira na povećanju minimalne plate.

"Ovo su tri najvažnije stvari za rasterećenje privrede. Dosta od ovih stvari je u parlamentarnoj proceduri već dvije godine, otprilike. Danas su u FBiH doprinose 41,5 posto, minimalna plata nešto više od 400 maraka na njih postoje neoporezive naknade. Vlada je u ponudila da proširi pogrešnu osnovicu i da sve bude oporezivo, kako bi dobili neutralan efekat. Tu je problem dodatnog opterećenja na niske plate. Pozitivni efekti dolaze tek na više plate. Mi tražimo da doprinosi budu maksimalno 30 posto", kazao je Smailbegović.

UPFBiH zahtijeva od izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH hitno usvajanje Zakona o doprinosima, kojim će se smanjiti cijena rada i doprinosi i to na maksimalno 30 posto. Također se traži usvajanje Zakona o porezu na dobit kojim će predvidjeti poreska olakšica po osnovu reinvestiranja. Udruženje također zahtjeva u svojim prijedlozima i povećanje minimalne plaće.