Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH pozvalo delegate da ne usvajaju predloženi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH

UPFBiH pozvalo delegate da ne usvajaju predloženi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH
Na narednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, koja je zakazana za 01.10.2020. godine na dnevnom redu, između ostalog, naći će se i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine.

Udruženje poslodavaca FBiH pozvalo je delegate da ne usvoje Zakon u tekstu u kojem je predložen. Iz Udruženja navode da je biti vozač vještina, a ne zanimanje, te da ovakve odredbe pogoduju samo privatnim firmama koje naplaćuju izdavanje diploma za vozače. U ovom trenutku privredi u FBiH treba najmanje 1500 vozača, a uz ovakav zakon se ne mogu zaposliti, a stvaraju se novi nameti i troškovi za poslodavce. Udruženje u dopisu delegatima navodi da čak i ukoliko se ispune uslovi iz člana 9. ovog zakona vozači bi za upravljanje pojedinim kategorijama morali čekati od tri do šest godina, kako je to propisano Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

Udruženje ističe da je više puta ukazivalo na ovaj problem i da su sa istim upoznati i nadležno ministarstvo i zastupnici i delegati i javnost, ali da se i dalje insistira na ovakvim odredbama što znači da se želi pogodovati privatnim školama koje ostvaruju enorman profit prodajući diplome.

Udruženje je još jedanput pozvalo delegate da uzmu u obzir inicijativu Udruženja i obrazloženje za izmjenu člana 9. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine koje je ranije dostavljalo Udruženje poslodavaca FBiH.