Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH koaplikant na projektu za poboljšanja socio-ekonomskog razvoja u BiH i jačanja i umrežavanja poslodavačkih udruženja

UPFBiH koaplikant na projektu za poboljšanja socio-ekonomskog razvoja u BiH i jačanja i umrežavanja poslodavačkih udruženja
Prva sjednica Upravnog odbora projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju utjecaja poduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" održan je 15. februara 2021. godine u Banjoj Luci, a predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH su istom prisustvovali putem Zoom aplikacije.

Projekat finansira Europska unija, a vodeći aplikant na projektu je Unija udruženja poslodavaca RS, a koplikat Udruženje poslodavaca FBiH. Realizacija projekata će trajati do kraja 2023. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Osnovni cilj projekta je umrežavanje poslodavaca i poslodavačkih organizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Aktivnosti će podrazumijevati i jačanje kapaciteta udruženja poslodavaca treninzima, ali i zagovaranje fiskalnih i parafiskalnih opterećenja radi postizanja boljih socio-ekonomskih prilika.