Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH i predstavnici 19 sindikata iz realnog sektora uputili pismo Vladi FBiH i traže izjašnjenje o ustavnosti Zakona o minimalnoj plaći

UPFBiH i predstavnici 19 sindikata iz realnog sektora uputili pismo Vladi FBiH i traže izjašnjenje o ustavnosti Zakona o minimalnoj plaći
Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnici 19 sindikata iz realnog sektora uputili su pismo Vladi Federacije BiH u kojem traže izjašnjenje o ustavnoj utemeljenosti Zakona o minimalnoj plaći FBiH kojeg je predložilo Federalno ministarstvo finansija.

Predstavnici UPFBiH i 19 granskih sindikata koji su članovi sindikalne delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH saglasni su da je potrebno hitno povećanje ne samo minimalne, nego i svih drugih plaća u FBiH.

Međutim, obje delegacije imaju niz pitanja u vezi sa predloženim Zakonom o minimalnoj plaći koji je upućen ESV FBiH te su zato uputili zajedničko pismo Vladi i Parlamentu FBiH u kojem se traži očitovanje o uočenim problemima u tekstu Zakona, čije posljedice u praksi mogu biti pogubne.  

U pismu upućenom Vladi FBiH predstavnici UPFBiH i 19 sindikata iz realnog sektora postavili su pet pitanja na koja očekuju izjašnjenje u što skorijem roku.

Pitanja na koja traženje izjašnjenje su:  
1. Da li postoji ustavna nadležnost Vlade FBiH da predlaže, a Parlamenta FBiH da usvoji Zakon o minimalnoj plaći ?
2. Da li je ovaj zakon sačinjen u skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH" br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06)?
3. Da li je ovaj zakon usklađen sa Konvencijom MOR-a o određivanju minimalne plate br. 131. ?
4. Da li je ovaj zakon usklađen sa pojedinim odredbama Zakona o radu, Zakona o doprinosima, Zakona o porezu na dohodak i drugim zakonima?
5. Kakva će biti sudbina važećih kolektivnih ugovora?