Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH i Elektroprivreda BiH održali pripremni sastanak za učešće u javnoj raspravi

UPFBiH i Elektroprivreda BiH održali pripremni sastanak za učešće u javnoj raspravi
U vezi sa Revidiranim nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za isporuku električne energije i Nacrtom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o opskrbi kvalificiranih kupaca električnom energijom i postupku promjene opskrbljivača, a koji će biti predmet javne rasprave koja se održava 23. maja 2019. godine u prostorijama FERK-a, direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević i izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu Elektroprivrede BiH Džemo Borovina održali su sastanak. Sastanku su prisustvovale i Jasmina Džaferović i Melih Džizić iz Sektora za snabdijevanje, kao i pravnica Udruženja poslodavaca FBiH Jasmina Kurspahić.

Udruženje poslodavaca FBiH će na pomenute akte dati primjedbe i prijedloge u predviđenom roku.