Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH dostavilo Vladi FBiH Prijedlog mjera za pomoć privredi

UPFBiH dostavilo Vladi FBiH Prijedlog mjera za pomoć privredi
Udruženje poslodavaca FBiH dostavilo je premijeru Vlade FBiH Fadilu Novaliću Prijedlog mjera za pomoć privredi za saniranje negativnih ekonomskih posljedica uslijed pandemije Covida-19. Stav Udruženje je da mjere moraju biti pravovremene i izdašne s valjanim kriterijima, te ciljano targetirane s minimumom administriranja, s ciljem sprečavanje daljeg pada ekonomije, očuvanja zaposlenosti, zaštite budžeta i vanbudžetskih fonova, te pozitivnog uticaj na vanjskotrgovinski bilans.

Udruženje je predložilo da se sredstva namijenjena za pomoć privredi u ovoj budžetskoj godini dodjeljuju uz poštovanje sljedećih principa i kriterija:

1. Kriteriji za dodjelu sredstava jedinstveni za sve nivoe vlasti
Kriteriji za raspodjelu sredstava trebaju biti identični za sve nivoe vlasti te za mala, srednja i velika preduzeća i obrte. Svi nivoi vlasti trebaju slijediti iste procedure i iste kriterije kako bi se izbjegla preklapanja.

2. Poslodavac popunjava elektronsku prijavu za dodjelu sredstava a sve potrebne dokaze o zadovoljavanju kriterija posjeduje Porezna uprava FBiH, kako bi se procedura apliciranja za sredstva pojednostavila i sam proces značajno ubrzao.

3. Kriterij za dodjelu sredstava pomoći treba biti pad prihoda po osnovu djelatnosti a ne pad prometa kao što je to bio kriterij u dosadašnjim mjerama pomoći.

4. O svakoj konkretnoj mjeri prije usvajanja nastojati postići konsenzus socijalnih partnera na Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritorij FBiH.

U usvojenom Budžetu Federacije BiH za 2021. godinu postoje četiri grupe sredstava namijenjene za pomoć privredi:

1. Subvencije u vidu nepovratnih sredstava:
 • trebaju se dodijeliti kompanijama koje imaju pad prihoda po osnovu djelatnosti i
 • kompanijama koje će kreirati nova radna mjesta.
Kriteriji za dodjelu ove vrste pomoći privredi trebaju biti:
a) Pad prihoda (uzimajući u obzir jednu od povoljnijih opcija):
 • ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prihoda u odnosu na ostvareni prihod u istom mjesecu 2019. godine ili
 • ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prihoda u odnosu na ostvareni prosjek prihoda za 2019. godinu.
b) kompanija koja ima veći pad operativnih prihoda treba dobiti veći iznos pomoći
c) ograničiti iznos pomoći po osnovu broja zaposlenih (nepošteno je da kompanija od 2-3 zaposlena dobije maksimalni iznos pomoći) a s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta

2. Poticaji novom zapošljavanju:
 • isključivo realnom sektoru: dodjeljuje sa za novo zapošljavanja i očuvanje postojećih radnih mjesta
 • pomoć se dodjeljuje minimalno u visini doprinosa na isplaćenu platu radniku
 • dodjela poticaja na principu refundacije uz obavezu zadržavanja novozaposlenih.
3. Garantni fond:
 • redefinisati kriterije za dodjelu sredstava koji su ocijenjeni kao strogi i koji čine sredstva Fonda neatraktivnim
 • proširiti krug subjekata koji imaju pravo na kredit kako bi se namijenjena sredstva plasirala u ekonomiju i što prije dala željene rezultate
 • prvenstvo moraju imati izvozno orijentisane kompanije i kompanije koje zapošljavaju nove radnike kao one koji kreiraju novu vrijednost
 • definisati da sve kompanije koje uredno izmiruju obaveze po osnovu kredita će biti regresirane za iznos kamate najmanje za 50%.
4. Transferi nižim nivoima vlasti u vidu isplate nepovratnih sredstava:
 • Dodjeljuju se po jedinstvenim kriterijima usvojenim od strane Vlade FBiH
 • Usloviti niže nivoe vlasti da najmanje 2/3 tih sredstava moraju biti iskorištena za subvencije privredi