Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH dostavilo predsjedavajućem i klubovima zastupnika ZD PFBIH amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata

UPFBiH dostavilo predsjedavajućem i klubovima zastupnika ZD PFBIH amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata
Udruženje poslodavaca FBiH dostavilo je predsjedavajućem i klubovima zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta FBIH amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata sa napomenom da podržava donošenje pomenutog zakona te da je prijedlogom učinjeno znatno poboljšanje i pomak u smislu pojednostavljenja procedura registracije poslovnih subjekata.

Predlagač je prihvatio veliki dio prijedloga UPFBIH. Određena rješenja koja se odnose na postupak elektronske registracije su puno bolja u odnosu na rješenja koje je u prethodnom periodu predlagalo Udruženje poslodavaca u FBiH. Međutim, registracija je i dalje ostala na sudovima, a takvo rješenje neće dovesti do ubrzavanja procesa registracije i njegovog pojednostavljenja. Sudovi su preopterećeni i ukoliko se zadrži postojeće rješenje teško da će doći do skraćenja i olakšavanja postupka registracije.

Suština prijedloga UPFBiH je da umjesto suda registraciju vrši registracioni organ, odnosno Finansijsko-informatička agencija. Udruženje predlaže da za registraciju i vođenje Registra bude nadležna Finansijsko-informatička agencija, odnosno da se nadležnost registracije i vođenja registra privrednih subjekata sa sudova prenese na FIA-u. Na ovaj način doći će do rasterećenja sudova a postupak registracije će biti znatno skraćen, jeftiniji i efikasniji.

Također, UPFBiH smatra da je potrebno uvesti i dva nova registra uz registar privrednih subjekata. Potrebno je skratiti rokove postupanja registracionih organa kao i još jedan niz tehničkih poboljšanja zakona.

Prijedlozi UPFBiH, formulisani u formi amandmana, harmonizovani su sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u RS, primijenjene su najbolje prakse zakona iz zemalja EU i zemalja okruženja, definisani u saradnji sa FIA-om, te uz pomoć eminentnih profesora i domaćih i stranih stručnjaka iz ove oblasti.

Navedeno rješenje sadržano je u setu zakona u Inicijativi 20+5+6 koje je podržao Parlament FBiH na tematskoj sjednici koja je održana u aprilu 2019. godine i zaključkom zadužio Vladu FBiH da zakone pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru.

Prijedloge UPFBiH možete pročitati OVDJE.