Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH dostavilo mišljenja na Prednacrt zakona o vijeću zaposlenika i Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

UPFBiH dostavilo mišljenja na Prednacrt zakona o vijeću zaposlenika i Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
Shodno dogovoru sa sastanka predstavnika Udruženja poslodavaca FBiH i Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, Udruženje je Ministarstvu dostavilo mišljenje na Prednacrt zakona o vijeću zaposlenika i na Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Udruženje smatra da će dostavljene primjedbe značajno poboljšati tekstove navedenih zakona i dovesti do poboljšanja poslovnog ambijenta, a što je u unteresu svih socijalnih partnera, te od Ministarstva traži da ih razmotri i ugradi u konačan tekst zakona.

Udruženje ističe da se ponuđeno zakonsko rješenje fokusira samo na zaštitu radnika i uključivanje interesa zaposlenika. Učešće radnika u upravljanju ne znači samo zaštitu i uključivanje interesa zaposlenika, već i rad za dobrobit kompanije ili poslodavca i mnogo fleksibilniju organizaciju rada. Kada su u pitanju implemantacije Direktive 2002/14 EZ, Direktiva 2001/23 EZ i Direktiva 98/59 EZ osnovni cilj kod usklađivanja direktiva ne smije biti samo zaštita interesa radnika, već i zaštita interesa organizacije. Učešće zaposlenika u procesu donošenja odluka direktive ne navode kao obvezu za kompaniju, već kao model za bolje upravljanje. Iz dosadašnje prakse, Zakon o vijeću zaposlenika je u brojnim slučajevima opterećivao poslodavce imajući u vidu da su rokovi za davanje suglasnosti od strane Vijeća zaposlenika bili predugi te da su poslodavci imali ogromne štete kako bi ispoštovali rokove.

Uzimaju u obzir direktive i rješenja velikog broja zemalja u EU uključujući i Hrvatsku, Udruženje smatra da pojednine rokove treba smanjiti, a što je detaljno navedno u prijedlogu.

Udruženje smatra da predloženi tekst može biti dobra osnova za donošenje Zakona ali da ni u kom slučaju ne treba imati osnovni cilj zaštite zaposlenika niti opterećenja poslodavca.

Kada je u pitanju Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, jedno o rješenja koje Udruženje predlaže je da se uslov za reprezentativnost udruženje poslodavaca sa najmanje šest mjeseci poveća na 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva kada mora biti registrovano kod nadležnog organa. Takva rješenja su bila u svim zemljama u EU u procesu tranzicije i razvoja socijalnog dijaloga. Ovaj uslov će obezbijediti da organizacije koje predstavljaju poslodavce u socijalnom dijalogu budu ozbiljne, kompetentne i jake. Na ovaj način će se izbjeći mogućnost da reprezentativnost dobiju organizacije koje su neozbiljne i koje možda neće opstati nakon 12 mjeseci. Ovakvo rješenje treba da bude u interesu i predlagača zakona kako bi imao ozbiljnog socijalnog partnera.

Prijedloge Udruženja možete pogledati u nastavku:
Prijedlog UPFBiH na Prednacrt zakona o vijeću zaposlenika
Prijedlog UPFBiH na Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca