Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UO Grupacije poslodavaca ZDK ramatrao materijale za sjednicu ESV-a ZDK

UO Grupacije poslodavaca ZDK ramatrao materijale za sjednicu ESV-a ZDK
Sjednica Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH održana je 30. oktobra 2019. godine na kojoj su razmatrani materijali za predstojeću sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK. Članovi Upravnog odbora razmotrili su materijale za sjednicu ESV-a, te je zaključeno da će se na svakoj drugoj sjednice ESV-a delegirati po jedna inicijativa za rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta. Također, delegacija poslodavaca u Ekonomsko-socijalnom vijeću zahtjevat će da budu uključeni u sve faze izrade zakona od značaja za privredu.

Naredne sjednice Upravnog odbora održavat će se istog dana kada i sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK.