Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UIO podržao inicijativu UPFBiH za izmjene Zakona o akcizama koji će se olakšati nabavku alkohola namijenjenog za proizvodnju sredstava za dezinfekciju

UIO podržao inicijativu UPFBiH za izmjene Zakona o akcizama koji će se olakšati nabavku alkohola namijenjenog za proizvodnju sredstava za dezinfekciju
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH je na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH na sjednici održanoj 31. augusta 2020. godine razmatrao prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH koji se odnosi na olakšice prilikom nabavke alkohola namijenjenog za proizvodnju sredstava za dezinfekciju.

Udruženje je u svojoj inicijativi koja je prije upućena Vijeću ministara BiH, Upravi za indirektno oporezivanje BiH i Koordinacijskom tijelu BiH za zaštitu i spašavanje zatražilo hitno donošenje privremene mjere za oslobađanje od plaćanja akcize na alkohol (ethanola) koji pravna lica koriste kao repromaterijal u proizvodnji sredstava za dezinfekciju, čišćenje i pranje. U inicijativi je navedeno da bh. proizvođači u periodu vanredne situacije izazvane Covidom-19 uložili sve raspoložive resurse i snagu kako bi proizveli dovoljno sredstava za dezinfekciju kojim snabdjevaju sve javne ustanove, trgovine i stanovništvo. Obzirom da nisu u mogućnosti obezbijediti dovoljne količine etil alkohola koji je neophodan u procesu proizvodnje, bh. proizvođači su primorani vršiti uvoz istog od dobavljača izvan BiH, te su potpuno ovisni o ino tržištu.

Ukoliko u daljnjoj proceduri budu prihvaćene predložene izmjene iz prednacrta ovog zakona onda će domaćim proizvođačima biti omogućeno da ne plaćaju trošarinu na alkohol koji se koristi za dezinfekciju ili kao repromaterijal.

Nakon proglašenja pandemije virusa Covid-19, povećana je potreba za nabavom alkohola za proizvodnju dezinfekcijskih sredstava jer su domaće kompanije u ovom području potpuno vezane za inostrano tržište što je bio jedan od ključnih razloga da UO podrži zahtjeve poslovne zajednice u ovom području.