Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca KS uputilo Vladi KS prijedlog II seta mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica

Udruženje poslodavaca KS uputilo Vladi KS prijedlog II seta mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica
Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo uputilo je 01. septembra 2020. godine premijeru Vlade KS Mariju Nenadiću Prijedlog za II set mjera Kantona Sarajevo.

Za nastavak podrške privrednim subjektima u naredenim mjesecima, UPKS predlaže da se poduzmu sljedeće aktivnosti:
  • Hitno donošenje odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu privrednih subjekata za pomoć u isplati dijela ili cjelokupnog iznosa minimalnih plaća.
  • Uvrštavanje kriterija predloženih od strane Upravnog odbora UPKS:
  • 100 posto minimalne plaće za uposlenike kod poslodavca koji ima 70-100 posto pad prometa
  • 60 posto minimalne plaće za uposlenike kod poslodavca koji ima 40-70 posto pad prometa
  • 40 posto minimalne plaće za uposlenike kod poslodavca koji ima 20-40 posto pad prometa
 
  • Iz planiranih sredstava u Budžetu KS na ime kreditnog fonda izdvojiti sredstva za pokriće kamata za nove ali i zamjenske kredite. Svjesni smo da određeni broj privrednih subjekata nema nikakvih poslovnih aktivnosti, a imaju kredit koji podignut zbog ulaganja u objekte ili opremu koje su trenutno nefunkcionalni.
  • Novom podrškom potrebno je obuhvatiti uposlenike koji na dan raspisivanja Javnog poziva imaju zaključen Ugovor o radu kod privrednog subjekta koji ima pad prihoda utvrđen definiranim kriterijima.
Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo očekuje od Koordinacionog tijela Vlade KS da razmotri prijedloge i iste, nakon rasprave, uputi Vladi na zauzimanje konačnog stava.