Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca KS uputilo nadležnim institucijama Zahtjev za ukidanje Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

Udruženje poslodavaca KS uputilo nadležnim institucijama Zahtjev za ukidanje Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo
 

Udruženje poslodavaca KS uputilo je nadležnim institucijama Zahtjev za ukidanje Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, jer je navedena odluka nejasna, neprecizna i neprovodiva u praksi.

Odluka ne štiti niti značajnije unapređuje kvalitet zraka u KS, zaključeno je na posljednjoj sjednici UO Udruženja poslodavaca KS, a nameće nepotrebne parafiskalne namete.

Poslodavci ističu da je nedostatak Odluke, između ostalog, što potiče ovisnost o uvoznom energentu i ograničava domaći razvoj, a ograničava se i upotreba obnovljivih izvora energije.

Nepravednost sprovodivosti Odluke odražava se i u tome da se njome favorizuju određeni poduzetnici i djelatnosti, a nemeću se nepotrebni parafiskalni nameti, čime se umanjuje sposobnost konkurentosti privatnog sektore dok, u isto vrijeme, nema gotovo nikakav stvarni utjecaj na poboljšanje kvalitete zrak u Kantonu Sarajevo.

Veliki broj ložišta ni na koji način ne mogu udovoljiti graničnim vrijednostima za emisiju u zrak, dok se sa druge strane (u praksi putem Ministarstva prostornog uređenja KS) ne dozvoljava instalacija većih najsavremenijih jedinica na druga goriva osim plina, bez zakonskog uporišta za isto. Problem emisija iz ložišta mogu se redovnim inspekcijama stručnog nadzora svesti u zakonske okvire.

Poslodavci su ukazali da Odluka ni na koji način ne sagleda javni prevoz kao nužnost modernizacije, posebno vozila na električni pogon, te da ne tretira strategiju razvoja javnog prevoza električnim i niskougljičnim vozilima koja je jedini pravi put za smanjenje emisije u zrak iz vozila.

Zahjtev za ukidanje Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS možete preuzeti OVDJE.