Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca FBiH pozdravlja potpisivanje Sporazuma o radu ESV-a FBiH i obnovu socijalnog dijaloga

Udruženje poslodavaca FBiH pozdravlja potpisivanje Sporazuma o radu ESV-a FBiH i obnovu socijalnog dijaloga
U Udruženju poslodavaca Federacije BiH ohrabreni su današnjim potpisvanjem Sporazuma o radu Ekonomsko-socijalnog vijeću za teritoriju FBiH kojim će, nakon dvije godine blokade tokom kojih nisu održavane sjednice, konačno biti obnovljen rad ovog tijela.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović napomenuo je da se dugo čekalo na revitalizaciju socijalnog dijaloga, koji nije samo poželjan nego i neophodan kako bi se donijeli kvalitetni zakoni. Socijalni dijalog je važan zbog čitavog niza tema koje je potrebno raspraviti u kontekstu ekonomske politike i šire društvene zajednice, stoga usporavanje dijaloga nije nikome u interesu.

„Drago mi je što ćemo otkočiti ovaj proces i nastaviti dalje jer nema reformi bez kvalitetne saradnje poslodavaca, sindikata i vlasti" istakao je Smailbegović.

Sporazum je uime Vlade FBiH potpisao premijer Federacije BiH Fadil Novalić, uime Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH predsjednik Adnan Smailbegović, te ovlašteni predstavnici za zastupanje 16 granskih sindikata za teritoriju Federacije BiH. Potpisivanju je prisustvovao i zamjenik premijera FBiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača

Udruženje poslodavaca FBiH očekuje od granskih sindikata koji danas nisu potpisali Sporazum da do 29. novembra pristupe potpisivanju u cilju daljeg razvoja socijalnog dijaloga.