Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca FBiH pozdravlja podršku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH pomjeranju roka naplate PDV-a

Udruženje poslodavaca FBiH pozdravlja podršku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH pomjeranju roka naplate PDV-a

Udruženje poslodavaca FBiH već duži period zahtjeva izmjenu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost kao i Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, stoga pozdravlja podršku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića o pomjeranju roka naplate PDV-a.

Udruženje poslodavaca FBiH već je ranije ukazalo UIO na manjkavosti postojećih zakonskih rješenja, te i dalje insistira da se u novi zakon uvrste i druge odredbe koje bi olakšale poslovanje.

Naime, potrebna je izmjena Uputsva o postupku izvoza kojom bi se omogućilo podnošenje carinske prijave elektronskim putem. Na taj način a ne u pisanom obliku, kakvo je sada pravilo. Postojeće rješenje je prevaziđeno, ne dovodi do poboljšanja kvaliteta carinskih kontrola i nije u skladu sa carinskim propisima drugih zemalja i zemalja Europske unije.

Također,  zbog primjene članova 94. i 95. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u privrednici u BiH ne mogu ostvariti povrat PDV-a iz 11 zemalja EU, koje traže reciprocitet. BiH gubi oko 120 miliona godišnje po ovom osnovu. UP FBiH predložilo je izmjenu ovih članova, a koja bi omogućili zaključivanje bilateralnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Također, u postojećem Pravilniku o primjeni Zakona o PDV-u ne postoji odredba kojom se omogućava naplata PDV-a od stranih prevoznika u BiH. Time se vrši diskriminacija domaćih prevoznika koji plaćaju PDV, u odnosu na strane prevoznike, a BiH zbog toga ima gubitke od 15 do 30 miliona KM godišnje.

Nadalje, inicijativa Udruženja je i uvođenje plaćanja PDV-a po naplaćenim, umjesto po izdatim fakturama

Poslodavci također insistiraju na ukidanju fiskalizacije u veleprodaji, kao i na ukidanju uređaja za fiskalizaciju, uz obavezu poreznih obaveznika da se softverski povežu sa serverom Uprave za indirektno oporezivanje.

Iako je pohvalna podrška predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, očekujemo da će i ostali prijedlozi Udruženja poslodavaca FBiH biti usvojeni, a koji bi olakšali poslovanje i rezultirali jačanjem domaće privrede i otvaranjem novih radnih mjesta.