Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje poslodavaca FBiH održalo sjednicu UO i ponovilo zahtjeve Vladi FBiH

Udruženje poslodavaca FBiH održalo sjednicu UO i ponovilo zahtjeve Vladi FBiH
Udruženje poslodavaca FBiH i Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona održali su 29. maja 2019. godine redovne sjednice upravnih odbora u Tuzli, odakle su ponovo poslali zahtjeve prema svim nivoima vlasti. Još jednom su skrenuli pažnju Vladi FBiH na inicijativu da ova instanca vlasti krene u izmjene i dopune 25 zakona i pokrene šest inicijativa koje bi poboljšale položaj poslodavaca i poslovni ambijent u FBiH.

- Pokušavamo ulogu poslodavaca podići na viši nivo, da budemo aktivnije uključeni u sve društvene procese, da uzmemo veću ulogu i da promijenimo percepciju javnosti, s kojom nismo zadovoljni. Želimo uticati na vlasti da čuju naš glas i da naše inicijative dobiju prolaznost, kazao je predsjednik Upravnog odbora federalnog Udruženja poslodavaca Adnan Smajlbegović.

Od kantonalnih vlasti očekuju da aktivnije krenu u redukciju parafiskalnih nameta, ali i da promijeni upisne politike i nastavne programe, te da ih prilagode potrebama tržišta.

- Parafiskalnih nameta ima više od 3.000 na svim nivoima, ali vrlo je teško izračunati tu masu para. Međutim, studija Svjetske banke kaže da je porez na dobit u FBiH deset posto, što je dosta nisko u odnosu na regiju, ali kada se tome pridodaju svi ovi nameti, realna procjena je da taj porez iznosi 23 posto. Upravo zbog ovoga smo tražili da se formira komisija koja će se baviti problemom nameta. Što se tiče obrazovanja, politika upisa u srednje škole i fakultete mora se prilagoditi tržištu rada, da taj kadar možemo pustiti odmah u proizvodnju, jer jako puno poslodavaca prvo investira u kadrove, obučava ih da rade posao, iako su to trebali naučiti tokom obrazovanja, dodao je Smajlbegović.

Poslodavci u FBiH neće pratiti manji bh. entitet i zahtijevati primjenu modela poticaja koje je Vlada RS-a predložila posljednjim zakonskim rješenjem. Umjesto subvencioniranja poreza od 70 posto na svaki iznos isplaćen iznad 550 KM, poslodavci u FBiH traže manje stope doprinosa.

- To je dobar model i sigurno će doprinijeti povećanju plata i strandarda, ali mi nismo razmišljali o tome, jer idemo na rasterećenje doprinosa za 20 posto, s tim da razmišljamo i o adekvatnom modelu za poticaje, kazao je Smajlbegović.