Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Tuzla - Edukacija „Uputstvo o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem“


  Utorak, Februar 25. 2020

  11:00 h


Udruženje poslodavaca FBiH u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH organizuje besplatnu edukaciju na temu „Uputstvo o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem".

Edukacija će se održati 25.02.2020.godine u prostorijama kompanije Bingo (ul. Bosanska poljana bb – zgrada Direkcije „Bingo" prizemlje) u Tuzli sa početkom u 11:00 časova.

Edukaciju će voditi dr.sc. Jozo Piljić, Uprava za indirektno oporezivanje u BiH Banja Luka (RC Tuzla Šef grupe za podršku).

Cilj besplatne edukacije poslodavaca je da se u praksi obezbijedi pravilna primjena Uputstva o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, te poslodavcima daju pojašnjenja primjene pojedinih odredaba navedenog Upustva.

Arhiva