Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sarajevo: Trening za primjenu ESCO mehanizma u BiH


  Utorak, Novembar 23. 2021

  10:00 h


U okviru projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja", koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Federalnim ministarstvom za okoliš i turizam, Fondom za zaštitu okoliša FBiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, organizuju se dvodnevni treninzi u više gradova u BiH koji imaju cilj da predstavnicima privatnog sektora približe koncept ESCO mehanizma finansiranja projekata i tako doprinesu budućoj uspješnoj primjeni ESCO mehanizma u Bosni i Hercegovini. Za pripremu i organizaciuju treninga su angažovane konsultantske kompanije nLogic d.o.o. Sarajevo i Plusminus d.o.o. Sarajevo.

Zamišljen kao koncept gdje su svi na dobitku, ESCO (eng. Energy services company) se bazira na ideji da firma inicijalno ulaže svoja sredstva u izvođenje radova na zgradama i javnoj rasvjeti kako bi se smanjila potrošnja energije i troškovi, a iz ostvarenih ušteda vraća uložena sredstva i ostvaruje profit u definisanom vremenskom periodu. Ugovorom između javnog i privatnog partnera se jasno definiše naknada za postizanje ušteda u energiji tokom njegovog trajanja, uz održavanje ugovorenog komfora. Ta naknada predstavlja prihode ESCO kompanije iz kojih ostvaruje dobit.

Na treninzima ćete imati priliku da od renomiranih stručnjaka iz BiH i Hrvatske, dobijete više informacija o ESCO modelu, realizovanim projektima te postignutim rezultatima.

Treninzi će se održati:
  • Banja Luka 2.11. – 3.11.2021.
  • Mostar 4.11. - 5.11.2021.
  • Trebinje 10.11. – 11.11.2021.
  • Doboj 16.11. – 17.11.2021.
  • Sarajevo 23.11. – 24.11.2021.

Sve troškove treninga snosi organizator.

Prijavu za treninge možete izvršiti na linku OVDJE.

Sve potrebne informacije o treninzima možete dobiti putem telefona: 033 878 791 ili 033 498 198.

Arhiva