Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Trening "Resursna efikasnost u prehrambenoj industriji"


  Četvrtak, Oktobar 21. 2021

  09:00 h


Dvodvnevnu trening obuku na temu "Resursna efikasnost u prehrambenoj industriji" organizuje Centar ze energiju, okolinu i resurse (CENER 21) u okviru projekta "Resursnom efikasnošću ka održivom razvoju i očuvanju okoliša". Projekat je odobren od strane Centra za promociju civilnog društva (CPCD) u sklopu programa „Misli o prirodi", finansiranog od strane Švedske. Održavanje treninga je planirano za 21.10. – 22. 10. 2021. Trening će se održati online putem preko Zoom platforme.

Glavni cilj projekta je promocija održivog razvoja sektora prehrambene industrije kroz implementaciju akcija za povećanje resursne efikasnosti. Kako bi prehrambene industrije na izvozno orijentiranom i domaćem tržištu, mogle zadovoljiti postavljene ciljeve i EU standarde potrebno je raditi na jačanju njihove konkurentnosti uz efikasnije korištenje resursa. Svrha projekta je i jačanje kapaciteta kroz set aktivnosti kreiranih da odgovore lokalnim potrebama i promocija kompanija koje posluju u skladu sa evropskim standardima i praksama.

U toku dvodnevnih trening sesija, predstavnici prehrambenih kompanija će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim principima resursne efikasnosti i cirkularne ekonomije te sa značajem uvođenja ovih modela u proizvodne procese prehrambenih industrija. Pri tome će prehrambene kompanije dobiti širu sliku o utjecaju intenzivne potrošnje glavnih resursa (energije, vode) na okolinu, kao i na ekonomičnost i održivost njihovih industrija. Također, razgovarat će se o zastupljenosti plastične ambalaže i utjecaju otpada iz prehrambenih kompanija.

Na treningu će biti predstavljene dobre prakse i mjere za očuvanje osnovnih resursa - energije, vode, kao i za reduciranje upotrebe plastike i generisanja otpada u prehrambenim industrijama. Predstavnici prehrambenih kompanija će dobiti priliku da kroz interaktivnu diskusiju i kratke vježbe iskažu poteškoće/prepreke sa kojima se suočavaju njihove industrije i koje usporavaju proces ostvarivanja očuvanja resursa i „čišće" proizvodnje.

Agendu treninga možete preuzeti OVDJE.

Registraciju na dvodnevni online trening možete izvršiti OVDJE.

Arhiva