Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Travnik - Edukacijsko-konsultativni sastanak o tržišnom snabdijevanju električnom energijom i aktuelnim trendovima na tržištu


  Četvrtak, Mart 28. 2019

  10:11 h


S obzirom na dešavanja u posljednjih nekoliko mjeseci, a vezano za ugovaranje snabdijevanja električnom energijom na otvorenom tržištu električnom energijom, Udruženje poslodavaca FBiH u saradnji sa JP Elektorprivredom BiH u narednom periodu organizuje edukacijsko-konsultativne sastanke sa poslodavcima u sedam gradova FBiH, a kako bi se podijelile informacije o tržišnom snabdijevanju električnom energijom i aktuelnim trendovima na tržištu.

Edukaciju bi držali zaposlenici Sektora za snabdijevanje, a istoj bi ispred EPBiH učestvovali izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu, rukovodilac Sektora za snabdijevanje sa saradnicima, direktor podružnice i rukovodilac djelatnosti snabdijevanja sa saradnicima.

Prvi sastanak održan je u Zenici, a idući će se održati u Travniku 28. marta 2019. godine u JP Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija Travnik, Luka BB, Travnik, sa početkom od 10:30 sati.

Arhiva