Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Tešanj - Javna rasprava o Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o doprinosima i Zakonu o porezu na dobit


  Utorak, Oktobar 31. 2017

  10:30 h


Na inicijativu velikog broja privrednih društava sa područja FBiH, Udruženje poslodavaca FBiH, Privredna komora FBiH, FIPA, Vijeće stranih investitora i Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK), organizira se Javna rasprava po prijedlogu Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dobit, koja će se održati 31. oktobra 2017. godina u sali Općine Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 1, u 10:30 sati.

Arhiva