Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Tematska sjednica Vlade KS sa predstavnicima Udruženja poslodavaca KS


  Četvrtak, Mart 28. 2019

  10:00 h


Tematska sjednica Vlade KS sa predstvanicima Udruženja poslodavaca KS održat će se 28. marta 2019. godine sa početkom od 10:00 sati, u zgradi Vlade KS,Reisa Džemaludina Čauševića 1.
 
Na sjednici će se raspravljati o inicijativama Udruženja poslodavaca KS:
- Inicijativa za izmjene i dopune Poslodvnika Skupštine KS
- Inicijativa za formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u Kantonu Sarajevo
- Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika o radu Vlade KS
- Inicijativa za donošenje Uredbe o procjeni uticaja propisa
- Inicijativa za uključivanje reprezentativnih socijalnih partnera na području Kantona Sarajevo u upravna tijela i programske savjete

Arhiva